Συγκριτική ανάλυση της ανάπτυξης περιοχών με ορεινό-χιονοδρομικό τουρισμό στις Άλπεις

Part of : Γεωγραφίες ; No.6, 2003, pages 22-39

Issue:
Pages:
22-39
Parallel Title:
Tourism development based on winter sports in the Alps : a comparative analysis
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα=Scientific articles
Author:
Abstract:
Οι ορεινοί όγκοι ως προς τη σύνθεση τους —γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία— χαρακτηρίζονται ως «μειονεκτικές» ή «υπό απειλή» ιδιόμορφες χωρικές ενότητες, χαρακτηριστικά τα οποία επιδεινώνουν μια σειρά προβλημάτων στο μεγαλύτερο τμήμα των ενεργοποιούμενων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο ένας αριθμός νέων δραστηριοτήτων, απόρροια των σύγχρονων αναγκών των «μεταβιομηχανικών κοινωνιών», όπως ο ορεινός-χιονοδρομικός τουρισμός (ΟΧΤ), συμβάλλουν στον περιορισμό των φυσικών μειονεκτημάτων μετατρέποντάς τα σε πλεονεκτήματα. Η επιλογή του ορεινού όγκου των Άλπεων ως χωρικής ενότητας μελέτης του ΟΧΤ έχει γίνει βάσει μιας συνθετικής ανάλυσης, από την οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά πρότυπα ΟΧΤ (ή σταθμοί χειμερινών αθλημάτων, ςχα) στις χωρικές ενότητες που συνθέτουν το συγκεκριμένο ορεινό όγκο. Η παρούσα δημοσίευση επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη των τεσσάρων γενεών (A, Β, Γ και Δ) σταθμών χειμερινών αθλημάτων και φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη μελέτη και στον προβληματισμό αναφορικά με την επιλογή ενός προτύπου ανάπτυξης του ΟΧΤ που να αρμόζει καλύτερα στα γεωμορφολογικά, οικονομικοκοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά άλλων ορεινών όγκων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες και βιβλιογραφία