Διαδικτυακές τεχνολογίες και συρρίκνωση του χώρου : εμπόδια εφαρμογής στις μικρές επιχειρήσεις απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου

Part of : Γεωγραφίες ; No.6, 2003, pages 60-76

Issue:
Pages:
60-76
Parallel Title:
Internet-based technologies and space shrinkage : impediments for small firms in remote rural areas
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Η εργασία αυτή διερευνά τα εμπόδια ενσωμάτωσης διαδικτυακών τεχνολογιών στις μικρές (απασχόληση μέχρι 50 εργαζόμενους/ες) επιχειρήσεις των απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου, με αναφορά σε περιοχές της Ε.Ε. Υποστηρίζει ότι η ενσωμάτωση διαδικτυακών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις έχει εντείνει τις προύπάρχουσες και έχει δημιουργήσει μια σειρά νέες ανισότητες μεταξύ περιοχών και επιχειρήσεων. Οι ανισότητες είναι πολύ ορατές από τη μελέτη σειρών πρόσφατων στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο Ε.Ε. που αποκαλύπτουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση μόνο σε επιλεγμένες διαδικτυακές εφαρμογές, και μάλιστα με αισθητά μικρότερα ποσοστά συγκριτικά με τις μεγαλύτερες. Η περιορισμένη τους πρόσβαση αποδίδεται τόσο σε εμπόδια που απορρέουν από το μέγεθος των επιχειρήσεων όσο και, περισσότερο σημαντικά, από τοπικά κοινωνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Ειδικότερα, εξαιρετικά διαδεδομένα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού περιβάλλοντος, του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου των απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου συνιστούν, κατά κανόνα, ένα ελάχιστα φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει διαγράμματα και βιβλιογραφία