[Βιβλιοκριτική] Dean, Marla Kathleen, Recovering Ancient Ritual and the Theatre of the Apache. A Journey through the False Consciousness of Western Theatre History

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.9, No.1, 2009, pages 710-711
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
710-711
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ιστορία θεάτρου
Notes:
MARLA KATHLEEN DEAN Recovering Ancient Ritual and the Theatre of the Apache. A Journey through the False Consciousness of Western Theatre History, Ph. D. diss. Louisiana State University, 2005, etd-04152005-014414