[Βιβλιοκριτική] Warning, Rainer, The Ambivalences of Medieval Religious Drama

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.9, No.1, 2009, pages 719-724
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
719-724
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μεσαιωνικό δράμα
Notes:
RAINER WARNING The Ambivalences of Medieval Religious Drama. Translated by Steven Rendali, foreword by Hans Ulrich Gumbrecht, Stanford, Stanfort University Press, California 2001, σελ. XVII+308, ISBN 0-8047-3791-6