[Βιβλιοκριτική] Λάσκαρης, Νικόλαος Γ. Monuments funéraires paléochrétiens (et byzantins) de Grèce

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 486-487

Issue:
Pages:
486-487
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νικολάου Γ. Λάσκαρη, Monuments funéraires paléochrétiens (et byzantins) de Grèce, εκδ. Στέφ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 2000.