[Βιβλιοκριτική] Χαλδαιάκης, Αχιλλέας Γ. Ο Γέρων Ιερόθεος (1762-1814). Η πολιτεία του κτίτορος της Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας και κριτική έκδοση του Βίου του

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 488-490

Issue:
Pages:
488-490
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη, Ο Γέρων Ιερόθεος (1762-1814). Η πολιτεία του κτίτορος της Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας και κριτική έκδοση του Βίου του, Αθήναι 2000, σσ. 610.