[Βιβλιοκριτική] Δροσίνης, Ηλίας. Ο Δήμαρχος Τροιζηνίων Σπυρίδων Καραμάνος (1821-1895)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 490-491

Issue:
Pages:
490-491
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πρωτοπρεσβυτέρου Ηλία Δροσινού, Ο Δήμαρχος Τροιζηνίων Σπυρίδων Καραμάνος (1821-1895), έκδοση Δήμου Πόρου, Αθήναι 2001, σσ. 96.