[Βιβλιοκριτική] Κουλικούρδη, Γεωργία. Αίγινα II. Η Αίγινα στην επανάσταση του 1821. Αιγινήτες αγωνιστές

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 491-494

Issue:
Pages:
491-494
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίας Κουλικούρδη, Αίγινα II. Η Αίγινα στην επανάσταση του 1821. Αιγινήτες αγωνιστές, Αίγινα 2002, σσ. 520.