Το ζήτημα της ανανεώσεως του λειτουργήματος των Διακόνων γυναικών εντός της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας : υπομνήσεις και νέες εισηγητικές υποβολές

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.79, No.2, 2008, pages 327-380

Issue:
Pages:
327-380
Author:
Subject:
Subject (LC):