[Βιβλιοκριτική] Μανίκας, Κ. Ι. Η διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στη νεώτερη Ελλάδα (1821-1852): ιστορική και κανονική θεώρηση των θεσμικών πλαισίων της Πολιτειοκρατίας: Α΄ Η περίοδος της επαναστάσεως

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.79, No.2, 2008, pages 684-686

Issue:
Pages:
684-686
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κ. Ι. Μανίκα, Η διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στη νεώτερη Ελλάδα (1821-1852) - Ιστορική και κανονική θεώρηση των θεσμικών πλαισίων της Πολιτειοκρατίας: Α΄ Η περίοδος της επαναστάσεως, Αθήνα, 2007, σχ. 24x17 εκ., σσ. 1-212.