[Βιβλιοκριτική] Φουντουλάκης, Γεώργιος Σωτ. Η έννοια τον χρόνου στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και σε μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.79, No.2, 2008, pages 687-688

Issue:
Pages:
687-688
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Σωτ. Φουντουλάκη, Η έννοια τον χρόνου στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και σε μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, εκδ. οίκος Επτάλοφος, Αθήνα, σχ. 24x17 εκ., σσ. 1-126.