[Βιβλιοκριτική] Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος. Άγνωστοι Αθωνίτες νεομάρτυρες

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.79, No.2, 2008, pages 699-701

Issue:
Pages:
699-701
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α.-Αιμ. Ταχιάου, Άγνωστοι Αθωνίτες νεομάρτυρες, [Αγιορειτική Βι­βλιοθήκη], Άγιον Όρος 2006, σσ. 98.