[Βιβλιοκριτική] Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος. Βυζάντιο. Σλάβοι, Άγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.79, No.2, 2008, pages 701-703

Issue:
Pages:
701-703
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α.-Αιμ. Ταχιάος, Βυζάντιο. Σλάβοι, Άγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 568.