[Βιβλιοκριτική] Κατσούρης, Γιάννης, Το θέατρο στην Κύπρο, A' 1860-1939, Β' 1950-1959, Κωνσταντίνου, Αντρη X., Το θέατρο στην Κύπρο (1960-1974). Οι θίασοι, η κρατική πολιτική και τα πρώτα χρόνια τον Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.9, No.1, 2009, pages 742-747
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
742-747
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Κύπρος, θίασοι
Notes:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Το θέατρο στην Κύπρο, Α' 1860-1939, Β' 1950-1959, Λευκωσία 2005, 371+383 σ., εικ., ISBN 9063-7601-3-9, ΑΝΤΡΗ X. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Το θέατρο στην Κύπρο (1960-1974). Οι θίασοι, η κρατική πολιτική και τα πρώτα χρόνια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Καστανιώτης, Αθήνα 2006, 612 σ., εικ., ISBN 978-960-05-4277-2