Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις βιομηχανικές / εμπορικές επιχειρήσεις και την απασχόληση στη Δυτική Αθήνα από το σεισμό της 7/9/1999 : ανάλυση τάσεων και προτάσεις μέτρων πολιτικής

Part of : Γεωγραφίες ; No.6, 2003, pages 112-117

Issue:
Pages:
112-117
Parallel Title:
Social and economic impact of the 7/9/1999 earthquake on industrial/commercial businesses and employment in West Athens
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών=Research briefing
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες και διαγράμματα