[Βιβλιοκριτική] Κουρλιούρος, Ηλίας, Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου: οικονομικές γεωγραφίες της παραγωγής και της ανάπτυξης

Part of : Γεωγραφίες ; No.6, 2003, pages 132-134

Issue:
Pages:
132-134
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Kourliouros, Ilias, Voyages in spatial theories: economic geographies of production and development
Section Title:
Βιβλιοκριτικές = Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ηλίας Κουρλιούρος Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου: οικονομικές γεωγραφίες της παραγωγής και της ανάπτυξης Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σ. 614