[Βιβλιοκριτική] Μοίρα-Μυλωνοπούλου, Πολυξένη, Τουριστική Γεωγραφία

Part of : Γεωγραφίες ; No.6, 2003, pages 134-135

Issue:
Pages:
134-135
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Moira-Mylonopoulou, Polyxeni, Tourist Geography
Section Title:
Βιβλιοκριτικές = Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δρ. Πολυξένη Μοίρα-Μυλωνοπούλου Τουριστική Γεωγραφία Τόμος Α': Ευρώπη Τόμος Β': Ασία Τόμος Γ: Αφρική-Αμερική-Ωκεανία Εκδόσεις Aθ. Σταμούλη, Αθήνα 2003