[Βιβλιοκριτική] Διαμαντάκου-Αγάθου, Καίτη, Περί Τραγωδίας και Τρυγωδίας. Οκτώ διαδρομές στο τραγικό και κωμικό θέατρο

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.9, No.1, 2009, pages 797-803
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
797-803
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τραγωδία και κωμωδία
Notes:
ΚΑΠΉ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ-ΑΓΑΘΟΥ Περί Τραγωδίας και Τραγωδίας. Οκτώ διαδρομές στο τραγικό και κωμικό θέατρο, Παπαζήσης, Αθήνα 2007, 664 σ., ISBN 978-960-02-2100-8