[Βιβλιοκριτική] Οικονόμου, Δ.; Γετίμης, Π.; Δεμαθάς, Ζ.; Πετράκος, Γ.; Πυργιώτης, Γ., Ο διεθνής ρόλος της Αθήνας

Part of : Γεωγραφίες ; No.4, 2002, pages 138-139

Issue:
Pages:
138-139
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Economou, D.; Getimis, P.; Demathas, Z.; Petrakos, G.; Pyrgiotis, G., The international role of Athens
Section Title:
Βιβλιοκριτικές=Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δ. Οικονόμου, Π. Γετίμης, Ζ. Δεμαδάς, Γ. Πετράκος, Γ. Πυργιώτης Ο διεθνής ρόλος της Αθήνας ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ & Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2001, σ. 172