[Βιβλιοκριτική] Lomborg, Bjorn, The skeptical environmentalist

Part of : Γεωγραφίες ; No.4, 2002, pages 141-143

Issue:
Pages:
141-143
Section Title:
Βιβλιοκριτικές=Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φυσικοί πόροι, απόβλητα, προστασία του περιβάλλοντος
Notes:
Bjorn Lomborg The Skeptical Environmentalist Cambridge University Press, 2001, σελ. 515