Η σημασία του χώρου στις οικονομικές επιστήμες : επιστημονικές εταιρείες, ρεύματα σκέψης και ακαδημαϊκή διδασκαλία

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 40-52

Issue:
Pages:
40-52
Parallel Title:
Spatial economics in the Greek departments of economics : a survey
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα: Αφιέρωμα στη γεωγραφική εκπαίδευση = Articles: Theme-Issue on geographical education
Author:
Abstract:
Το άρθρο αυτά αποτελεί μια επισκόπηση της διδασκαλίας των μαθημάτων της οικονομικής του χώρου στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων οικονομικών επιστημών. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μαθήματα εισάγονται στο ελληνικό πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με τις επιρροές και τα ιδεολογικά ρεύματα που τα συνοδεύουν. Σχολιάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα μαθήματα αυτά συνδέονται και αντανακλούν αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τέλος, καταγράφονται τα χωρικά μαθήματα που διδάσκονται στα τμήματα οικονομικών επιστημών, αξιολογείται η θέση που κατέχουν στο πρόγραμμα σπουδών και σχολιάζονται η θεματολογία τους, τα διανεμόμενα διδακτικά εγχειρίδια ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό.Το άρθρο διαπνέεται από μια προσπάθεια να συσχετιστούν η ακαδημαϊκή διδασκαλία και οι μορφές διεξαγωγής του επιστημονικού διαλόγου στο διεθνή χώρο με τους αντίστοιχους στην Ελλάδα. Γίνονται συγκρίσεις, επισημαίνονται ιδιαιτερότη­τες, καταγράφονται δεδομένα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια βάση για τη διεξαγωγή περαιτέρω συζήτησης.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μια πρώτη μορφή αυτού του κειμένου συζητήθηκε με τους Ν. Κόνσολα και Κ. Χατζημιχάλη, τους οποίους από τη θέση αυτή ευχαριστούν για τις ιδέες, τις υποδείξεις και τη βοήθεια που τους προσέφεραν. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια της Μ. Σπυρέλη και του εργαστηρίου Τοπικού και Περιφερειακού Προγραμματισμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι αυτονόητο ότι το κείμενο αυτό απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τυχόν ατέλειες ή αδυναμίες αυτού του πονήματος., Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία