Η γεωγραφική εκπαίδευση στην Ολλανδία

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 80-87

Issue:
Pages:
80-87
Parallel Title:
Geographical education in the Netherlands
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα: Αφιέρωμα στη γεωγραφική εκπαίδευση=Articles: Theme-Issue on geographical education
Author:
Abstract:
Η Γεωγραφία είναι καθιερωμένο μάθημα σε άλα τα στάδια της εκπαίδευσης στην Ολλανδία, από το Δημοτικό ως το Πανεπιστήμιο. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποστεί σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές, που μπορούν να περιγράφουν συνοπτικά ως μετατόπιση του κέντρου βάρους από το περιεχόμενο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε όλα τα επίπεδα όμως η Γεωγραφία καλείται να ανταποκριθεί σε ποικίλες προκλήσεις. Τέτοιες είναι μεταξύ άλλων: οι συνεχιζόμενες διαδικασίες μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, η ανακατανομή των γνωστικών περιοχών τόσο στα σχολεία όσο και στις επιστήμες, ο κοινωνικοπολιτικός διάλογος που δεν παίρνει υπόψη του τη γεωγραφική σκοπιά, και μια ανησυχητική έλλειψη νέων γεωγράφων που επιλέγουν να γίνουν δάσκαλοι.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία