Ερευνητικό πρόγραμμα : χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 120-127

Issue:
Pages:
120-127
Parallel Title:
Spatial effects of European Union’s policies
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών=Research briefing
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η ταυτότητα έρευνας είναι: Η ερευνητική ομάδα είχε επιστημονικό υπεύθυνο τον Γρηγόρη Καύκαλά, Καθηγητή ΑΠΘ, και συντονίστρια την Ελένη Ανδρικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ. Οι παρακάτω επιστήμονες ως ερευνητές, σύμβουλοι ή συνεργάτες συμμετείχαν σε διάφορες φάσεις της έρευνας: Παναγιώτης Κ. Ιωα- κειμίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Κάικα Αρχιτέκτων ΕΜΠ, PhD Γεωγραφίας (Oxford), Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής ΑΠΘ, Αντώνης Κουρτάλης, Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, Αρτέμης Κούρτεσης, Οικονομολόγος, Στέλεχος ΥΠΕΞ, Λόης Λαμπριανίδης. Καθηγητής Παν. Μακεδονίας, Μαρία Λογοθέτη, Οικονομολόγος, Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Μέρμηγκας, Οικονομολόγος, Βασιλική Τόμπρου, Πτυχιούχος Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου, Σταμάτης Τσιακίρης, Χωροτάκτης, Γενικός Διευθυντής Νομαρχίας Χαλκιδικής, Δημήτρης Φουτάκης, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Ινστιτούτου Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου., Περιέχει χάρτες