Η πανελλήνια έρευνα για τη γονιμότητα και την οικογένεια : πρώτα αποτελέσματα

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 128-131

Issue:
Pages:
128-131
Parallel Title:
Greek national research on fertility and family, 1999 : first results
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών=Research briefing
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα