[Βιβλιοκριτική] Schoenmakers, Henri; Bläske, Stefan; Kirchmann, Kay; Ruchatz, Jens (eds.), Theater und Medien / Theatre and the Media. Grundlagen - Analysen - Perspektiven. Eine Bestandsaufnahme [Θέατρο και media. Βάσεις - αναλύσεις - προοπτικές. Μια απογραφή]

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.10, No.1, 2010, pages 463-470
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
463-470
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
HENRI SCHOENMAKERS, STEFAN BLÄSKE, KAY KIRCHMANN, JENS RUCHATZ (eds.) Theater und Medien / Theatre and the Media. Grundlagen - Analysen - Perspektiven. Eine Bestandsaufnahme [Θέατρο και media. Βάσεις - αναλύσεις - προοπτικές. Μια απογραφή]. Bielefeld, transcript 2008, σελ. 580, εικ. ISBN 978-3-8376-1064-2