Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIVOR-DEF : διαφοροποίηση και αναδιοργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κτηνοτρτοφία στις μειονεκτικές ζώνες της Ευρώπης: μελέτη περίπτωσης: πρακτικές της προβατοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείριση κτηνοτροφικών πόρων στη Λέσβο

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 136-142

Issue:
Pages:
136-142
Parallel Title:
European programme DIVOR-DEF : Differentiation and restructuring of productive activities in remote rural areas in Europe
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών=Research briefing
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, διαγράμματα και χάρτες