[Βιβλιοκριτική] Pinol, Jean-Luc, Ο κόσμος των πόλεων τον 19ο αιώνα

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 153-155

Issue:
Pages:
153-155
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Pinol, Jean-Luc, Le monde de villes au XIXème siècle
Section Title:
Βιβλιοκριτικές = Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολεοδομία
Notes:
Jean-Luc Ρinol Ο κόσμος των πόλεων τον 19ο αιώνα, Μετάφραση Ιωάννα Δουράμπεη, Έφη Κάννερ Επιστημονική επιμέλεια Ευγενία Μπουρνόβα ΠλέΒρον, Αθήνα 2000