[Βιβλιοκριτική] Οικονόμου, Δ.; Πετράκος, Γ. (επιμέλεια), Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 156-159

Issue:
Pages:
156-159
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Ecomomou, D.; Petrakos, G. (eds.), The development of Greek cities
Section Title:
Βιβλιοκριτικές=Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δ. Οικονόμου Γ. Πετράκος (επιμέλεια) Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας - Gutenberg Βόλος 1999, σελίδες 587 τιμή 7.000 δρχ.ISBN: 960-8029-00-7