[Βιβλιοκριτική] Enseigner les faits religieux en classe de français. État des lieux, paradoxes et perspectives

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.81, No.3, 2010, pages 324

Issue:
Pages:
324
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Anne-Raymonde de Beaudrap (επιμ.), Enseigner les faits religieux en classe de français. État des lieux, paradoxes et perspectives, εκδ. Institut européen en Sciences des Religions, Paris 2010.