Οικονομική ανθρωπολογία και ιστορία στην κριτική της οικονομίας της αγοράς : το έργο του Karl Polanyi

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 25-39

Issue:
Pages:
25-39
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες