Τεχνολογικά πάρκα, τοπική ανάπτυξη και τεχνο-οικονομικός μετασχηματισμός

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 59-65

Issue:
Pages:
59-65
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία