Επιστημονικά πάρκα : τα αστραφτερά τοπία της φαιάς ουσίας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 66-79

Issue:
Pages:
66-79
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, χάρτες και βιβλιογραφία, Το άρθρο αυτό βασίστηκε στα θέματα και τα στοιχεία που επεξεργάστηκα για το ερευνητικό πρόγραμμα «Τεχνότοποι και Επιστημονικά Πάρκα. Ευρωπαϊκή εμπειρία και διαδικασία συγκρότησης στην Ελλάδα», ερευνητική ομάδα Ν. Κομνηνός, Ε. Σεφερτζή, Β. Χαστάογλου, Θ. Χατζηπαντελής, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ-ΥΒΕΤ, Θεσσαλονίκη 1990. Συμπληρώθηκε με νέα στοιχεία που αναδιάρθρωσαν τη δομή του αρχικού κειμένου.