Ευέλικτη παραγωγή, μεταφορά τεχνολογίας και η ανάπτυξη των επιστημονικών πάρκων

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 81-92

Issue:
Pages:
81-92
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο βασίζεται σε έρευνα με τίτλο «Τεχνότοποι και Επιστημονικά Πάρκα: Ευρωπαϊκή εμπειρία και διαδικασίες συγκρότησης στην Ελλάδα», που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας., Περιέχει πίνακες, εικόνες και γραφήματα