Γεωγραφικές φαντασίες της υπαίθρου στη νέα Ευρώπη και διλήμματα χωροταξικής πολιτικής

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 13-28

Issue:
Pages:
13-28
Parallel Title:
Geographical Imaginations of Rurality in the New Europe and Dilemmas of Spatial Policy
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Στο διάλογο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, απά τα με'σα της δεκαετίας του ’60 ως τις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο αγροτικός χώρος και η ύπαιθρος παραδοσιακά σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (καπ), ενώ λίγη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάπτυξη της υπαίθρου ως χώρου. Αυτές οι προσεγγίσεις και οι πολιτικές συνδέονταν με μια γεωγραφική απεικόνιση, ή καλύτερα «γεωγραφική φαντασία», που έβλεπε τον αγροτικό χώρο και την ύπαιθρο ως ένα χώρο παραγωγής, όπου η έμφαση έπρεπε να δίνεται στις κλαδικές πολιτικές. Στη σημερινή Ευρώπη οι όροι της συζήτησης έχουν αλλάξει δραματικά. Η κυρίαρχη γεωγραφική φαντασία για την ύπαιθρο περιλαμβάνει τώρα πια κατανάλωση και αναψυχή, και είναι αποτέλεσμα τόσο των διαρθρωτικών τάσεων στο εσωτερικό των αγροτικών περιοχών όσο και της γενικότερης μεταμοντέρνας τάσης για απομάκρυνση από την παραγωγή καθεαυτή. Οι τάσεις αυτές εξετάζονται σε ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό κείμενο, το ESDP (European Spatial Development Perspective), στα ελληνικά ΣΛΚΧ (Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου). Το άρθρο αυτό επιχειρεί να περιγράψει τις δύο φάσεις της φαντασίας σχετικά με την ύπαιθρο στην Ευρώπη (παραγωγή έναντι κατανάλωσης/αναψυχής) και τον αντίκτυπο τους στις νοτιοευρωπαϊκές (NE) αγροτικές περιφέρειες.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία