Η συμβολή των τεχνολογιών τύπου XML στη σύνθεση και απόδοση χαρτών στο διαδίκτυο

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 29-43

Issue:
Pages:
29-43
Parallel Title:
The Contribution of XML Technologies to the Composition of Maps on the Web
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Το περιβάλλον του Διαδικτύου παρέχει ιδιαίτερα ελκυστικές δυνατότητες στους ασχολούμενους με την επιστήμη της γεωγραφικής πληροφορίας και την ψηφιακή χαρτογραφία. Η αξιοποίηση συγκεκριμένου εμπορικού, και ως εκ τούτου «κλειστού», περιβάλλοντος για την πρόσβαση, επεξεργασία, ανάλυση και απόδοση της γεωγραφικής πληροφορίας δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση. Η υλοποίηση όμως ενός «ανοικτού» περιβάλλοντος παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, τόσο τεχνικού όσο και οργανωτικού χαρακτήρα. Τα τεχνικά προβλήματα σχετίζονται (εκτός των άλλων) με την κωδικοποίηση, μορφοποίηση και απόδοση της γεωγραφικής πληροφορίας με βάση «ανοικτά» πρότυπα. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η λειτουργική αξιοποίηση των προτύπων αυτών και η διατύπωση συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τη σύνθεση και απόδοση χαρτών στο Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται η διαδικασία κωδικοποίησης της γεωγραφικής πληροφορίας με βάση την Geography Markup Language (GML) και η μορφοποίηση των αρχείων που προκύπτουν σε αρχεία γραφικών (SVG), με αξιοποίηση της Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT). Παράλληλα, αξιολογούνται τόσο τα εγγενή χαρακτηριστικά των παραγομένων αρχείων γραφικών όσο και οι εναλλακτικοί τρόποι δημιουργίας τους. Τέλος, σχολιάζεται η δυνατότητα εφαρμογής των τεχνολογιών τύπου XML σε κινητές συσκευές, στο ευρύτερο πλαίσιο των συστημάτων υπηρεσιών θέσης.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία