Ξένοι στην πόλη : διαδρομές και προβλήματα εγκατάστασης στον δήμο Αρτέμιδος

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 97-114

Issue:
Pages:
97-114
Parallel Title:
Immigrants in the city : itineraries and residence problems in the municipality of Artemis
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο οι παράνομοι μετανάστες οργανώνονται και κινούνται μέσα στον ελλαδικό χώρο, με στόχο να εξετάσει την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και τις επιπτώσεις του στον αστικό χώρο. Ειδικότερα, η εργασία επικεντρώνεται στους Αλβανούς μετανάστες και, με τη βοήθεια συνεντεύξεων με ένα μικρό δείγμα Αλβανών μεταναστών που κατοικούν στον Δήμο Αρτέμιδος και δουλεύουν στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, επιχειρεί να εντοπίσει τις διαδρομές που έχουν διαγράψει οι Αλβανοί μετανάστες του δείγματος από την είσοδό τους στη χώρα έως τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν στην Αρτέμιδα. Η υψηλή συγκέντρωση μεταναστών στην περιοχή και η αυξημένη ζήτηση φθηνού εργατικού δυναμικού είναι δύο αλληλεξαρτώμενα γεγονότα, ενώ η δυνατότητα εύρεσης εργασίας και τα δίκτυα υποστήριξης από συγγενικά-φιλικά πρόσωπα είναι παράγοντες καθοριστικοί για την επιλογή της περιοχής κατοικίας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτη και βιβλιογραφία