Χωρικά και κλαδικά χαρακτηριστικά της άτυπης εργασίας : εργασιακή και παραγωγική ευελιξία στη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 121-126

Issue:
Pages:
121-126
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτη, διαγράμματα, σχήματα και βιβλιογραφία