[Βιβλιοκριτική] McCann, Philip. Αστική και περιφερειακή οικονομική

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 149-153

Issue:
Pages:
149-153
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Philip McCann, Αστική και περιφερειακή οικονομική, Επιμέλεια: Ελένη Λουρή-Δενδρινού, Μετάφραση:Πέτρος Ρυλμόν, Αθήνα 2002, Εκδόσεις Κριτική, σ. 426.