A re-examination of the feminine centrality in O’Neill’s : Strange interlude

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 115-136

Issue:
Pages:
115-136
Parallel Title:
Μια επανεξέταση της κεντρικής θέσης της γυναίκας στο Παράξενο Ιντερλούδιο του Ευγένιου Ο' Νιλ
Author:
Abstract:
Οί συγγραφείς έπιχειροΰν μιά 'ψυχαναλυτική προσέγγιση τοϋ ρόλου της Νίνα Λίντς, πού άποτελεΐ τό κεντρικό πρόσωπο στο θεατρικό έργο τοϋ Ευγένιου Ο’ Νίλ, Παράξενο Ίντερλονόιο. Ή ανάγκη τής Νίνα γιά προστασία καί ασφάλεια τήν όδηγοΰν άπό τήν πατρική άγκαλιά στήν άναζήτηση τής ευτυχίας μέσα άπό τόν ρόλο τής συζύγου και μητέρας, καθώς έπιδιώκει νά διοχετεύσει τήν τρυφερότητα γιά τόν πρόωρα χαμένο πρώτο της έρωτα σέ ένα παιδί. Όταν, ωστόσο, πληροφορείται δτι στήν οικογένεια τοϋ συζύγου της υπάρχει ιστορικό ψυχικής διαταραχής, αποφασίζει να «απαλλαγεί» άπό τό έμβρυο πού κυοφορεί, καί στή συνέχεια μένει έγκυος άπό έναν άλλον άνδρα. Τό «τέχνασμα» πετυχαίνει, όμως ή ίδια ή Νίνα, παγιδευμένη ανάμεσα στις τύψεις, τις ένοχες καί τό άνέφικτο τής πραγματικής ευτυχίας, ουσιαστικά έπιστρέφει στό πατρικό «κουκούλι», έπιλέγοντας ως σύντροφο γιά τό τέλος τής ζωής της έναν παλαιό οικογενειακό φίλο. Απορρίποντας τήν τάση τής πολιτικής ερμηνείας τοϋ έργου τοϋ Ο’ Νίλ, πού τον παρουσιάζει ώς άντι-φεμινιστή, οί συγγραφείς άναδεικνύουν τις λεπτές άποχρώσεις μέ τις όποιες σκιαγραφεί τόν γυναικείο ψυχισμό.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία