Η υπόθεση δημιουργίας θερμοκοιτίδος - τεχνολογικού πάρκου σε περιοχή με αναπτυξιακή καθυστέρηση : η περίπτωση των Ιωαννίνων

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 106-109

Issue:
Pages:
106-109
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο Σταύρος Χρ. Τσέτσης είναι δρ. πολεοδόμος-χωροτάκτης, Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία