Κέντρα υψηλής τεχνολογίας και περιοχές ευέλικτης εξειδίκευσης : εμπειρική προσέγγιση και ελληνική πραγματικότητα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 110-118

Issue:
Pages:
110-118
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
καινοτομίες
Notes:
Περιέχει εικόνες, χάρτη και βιβλιογραφία