[Βιβλιοκριτική] Laclau, Ernesto, New reflexions on the revolution of our time

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 123-124

Issue:
Pages:
123-124
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ERNESTO LACLAU New reflexions on the revolution of our time London, New York, 1990