[Βιβλιοκριτική] Massey, D.; Quintas, P.; Wield, D., High Tech Fantasies. Science Parks in Society, Science and Space

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 128-130

Issue:
Pages:
128-130
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τεχνολογικά πάρκα
Notes:
D. MASSEY, P. QUINTAS, D. WIELD (1992) High Tech Fantasies. Science Parks in Society, Science and Space, London: Routledge