[Βιβλιοκριτική] Ιωακειμίδη, Π. Κ., Η Ευρώπη σε αναζήτηση νέας αρχιτεκτονικής - Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.16, No.49, 1993, pages 136-137

Issue:
Pages:
136-137
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νομισματική πολιτική
Notes:
Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Η Ευρώπη σε αναζήτηση νέας αρχιτεκτονικής - Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1992