[Βιβλιοκριτική] Λαγανάς, Γεώργιος. Εργογραφία Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 427-428

Issue:
Pages:
427-428
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεώργιος Λαγανάς, Εργογραφία Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Ελληνική Βιβλιοθήκη 3, Αθήναι 2002, 4ο, σσ. 319 + παράρτημα εικόνων.