[Βιβλιοκριτική] Geus, Klaus, Prosopographie der literarisch bezeugten Karthager; Προσωπογραφία των Καρχηδονίων που μαρτυρούνται στα κείμενα της λογοτεχνίας

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 428-431

Issue:
Pages:
428-431
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Klaus Geus, Prosopographie der literarisch bezeugten Karthager (= Προσωπογραφία των Καρχηδονίων που μαρτυρούνται στα κείμενα της λογοτεχνίας) (Orientalia Lovaniensia Analecta, 59. Studia Phoenicia, 13), Leuven, 1994, σσ. 1-268.