Ήταν ο Φίλιππος Β' εξαιρετικά σκληρός ηγεμόνας, όπως ο Δημοσθένης ισχυρίζεται;

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΘ, No.1, 1987, pages 72-82

Issue:
Pages:
72-82
Author:
Subject:
Subject (LC):