[Βιβλιοκριτική] Τζιβάρα, Παναγιώτα; Καρύδης, Σπύρος. Η βιβλιοθήκη της μονής Παλαιοκαστρίτσας Κερκύρας

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 466-468

Issue:
Pages:
466-468
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παγιώτα Τζιβάρα - Σπύρος Καρύδης, Η βιβλιοθήκη της μονής Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, Αθήνα 2001.