[Βιβλιοκριτική] Καπλάνογλου, Μαριάνθη. Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα : μια παλιά τέχνη σε μια νέα εποχή

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 477-479

Issue:
Pages:
477-479
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαριάνθη Καπλάνογλου, Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα: Μια παλιά τέχνη σε μια νέα εποχή, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2002, σσ. 438.