[Βιβλιοκριτική] Ροδόστολος Χρυσόστομος, Επίσκοπος. Πόθος και χάρις στον Άθωνα. Γράμματα και άρματα στον Άθωνα. Πρόσωπα και δρώμενα στον Άθωνα

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 500

Issue:
Pages:
500
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, 1. Πόθος και Χάρις στον Άθωνα, Άγιον Όρος 2000, σσ. 436. 2. Γράμματα και Άρματα στον Άθωνα, 2000, σσ. 484. 3. Πρόσωπα και δρώ­μενα στον Άθωνα , 2001, σσ. 526.